ΛΕΩ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ
ΜΠΕΡΔΕΜΑ

Το μυαλό θέλει να πει τα χρώματα που βλέπει ή τα χρώματα πυ διαβάζει;
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.