ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΟΣΗΜΟ


Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε στις 12 Σεπτεμβρίου 1974 όπως
επιβληθεί επιπρόσθετο ταχυδρομικό τέλος από την 1η Οκτωβρίου 1974.

Σε κάθε πακέτο, φάκελο ή  άλλο ταχυδρομικό αντικείμενο, τοποθετείται ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ επιπρόσθετα με τα άλλα γραμματόσημα.

Σκοπός της επιβολής του τέλους αυτού είναι:

•         Η ενίσχυση του Ταμείου Προσφύγων
•         Η προβολή του Κυπριακού Προσφυγικού Προβλήματος

Το πρώτο προσφυγόσημο που κυκλοφόρησε απεικόνιζε τον Άγιο Γεώργιο με τον δράκο.
Στις 2 Δεκεμβρίου 1974 κυκλοφόρησε νέο προσφυγόσημο που απεικονίζει ένα μικρό κοριτσάκι
γύρω από συρματομπλέγματα.

Το ίδιο γραμματόσημο κυκλοφορεί ανατυπωμένο μέχρι σήμερα.
ΠΡΟΣΦΥΓΟΣΗΜΟ. ΚΥΠΡΟΣ 1974. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ. ΚΥΠΡΟΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
GraphicsFactory.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.