Υπολογίζουμε την ηλικία ενός δέντρου
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.