© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Αντιγραφή από τον πίνακα

Πώς μπορεί ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός να βοηθήσει τα παιδιά
(παιδιά με δυσλεξία ή χωρίς)
στην αντιγραφή από τον πίνακα
Share
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"