ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ / ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
μπορούμε να παροτρύνουμε τα παιδιά
να το δοκιμάσουν με δικούς τους φίλους
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.