ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

BINTEO: ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΦΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

(ΚΥΠΡΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ)
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.