ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Παιχνίδια με βεντάλια
  για να μάθουμε πίνακες πολλαπλασιασμού

Youtube βίντεο με οδηγίες
Δίνουμε κίνητρα στους μαθητές για να μάθουν με παιχνίδια
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.