ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Ιδέες για κίνητρα για τα παιδιά.
Διδάσκουμε προπαίδεια
με κατασκευές από χαρτί.

Youtube βίντεο για να φτιάξουμε fortune teller
και να μάθουμε πίνακες πολλαπλασιασμού
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.