ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 6
ΕΝΩΝΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ.
ΕΝΩΝΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΑΝΑ 6 ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 6.ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΑΝΑ 6. ΦΤΙΑΧΝΩ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ.