Υπολόγισε τι ποσοστό του εμβαδού του σχήματος
καλύπτει το κάθε χρώμα.
Κάνε την ίδια άσκηση με κλάσματα.
πίσω στη σελίδα  www.prasinipriza.com
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ          ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"