πίσω στη σελίδα  www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Πιο κάτω κρύβονται οι απαντήσεις των πράξεων.
Μπορείς να τις βρεις;
Να μετατρέψεις τους πιο κάτω κλασματικούς αριθμούς σε μεικτούς αριθμούς
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"