πίσω στη σελίδα www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
1/2
4/8
3/8
3/4
1/4
5/8
7/16
2/16
9/16
10/32
15/32
18/36
2/2
8/8
5/4
=
<
>
+
-
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
φτιάχνουμε ισότητες και ανισότητες
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.