πίσω στη σελίδα  www.prasinipriza.com  (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ,ΠΟΣΟΣΤΑ)
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Να μετατρέψεις τους πιο κάτω δεκαδικούς αριθμούς σε ποσοστά (%)

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΑΤΩ ΕΔΩ

0,2=20%              0,02 =2%             0,002=0,2%                  0,222= 22,2%               2,02=202%  


0,22=
22%            2,2=220%             2,022=202,2%             2=200%                        2,202=220,2%


2,022=202,2%     20,02=2002%      20=2000%                   2,22=222%                   20,200=2020%   


3,45=
345%          3,405=340,5%       0,345=34,5%              0,0345=3,45%              3,4005=340,05%    
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ- όταν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε
ποσοστό πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 100. Δηλαδή, μετακινούμε το κόμμα "," 2 θέσεις προς
τα δεξιά.
Π.χ. 3,056=305,6%

Όσα μηδενικά κι αν προσθέσουμε σε ένα δεκαδικό αριθμό η αξία του παραμένει η ίδια.
Π,χ. 3,5=3,50=3,500           άρα, 3,5=3,50=350%

3=3,0=3,00=3,000  άρα 3=300%

31,004=3100,4%
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"