πίσω στη σελίδα  www.prasinipriza.com  (ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΠΟΣΟΣΤΑ, ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ)
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Να μετατρέψεις τους πιο κάτω δεκαδικούς αριθμούς σε ποσοστά (%)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ- όταν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε
ποσοστό πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 100. Δηλαδή, μετακινούμε το κόμμα "," 2 θέσεις προς
τα δεξιά.
Π.χ. 3,056=305,6%

Όσα μηδενικά κι αν προσθέσουμε σε ένα δεκαδικό αριθμό η αξία του παραμένει η ίδια.
Π,χ. 3,5=3,50=3,500           άρα, 3,5=3,50=350%

3=3,0=3,00=3,000  άρα 3=300%

31,004=3100,4%

0,2=                     0,02 =                       0,002=                           0,222=                             2,02=  


0,22=                   2,2=                          2,022=                           2=
                                   2,202=


2,022=                 20,02=                      20=                                2,22=                               20,200=


3,45=                   3,405=                      0,345=                           0,0345=                           3,4005=   
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"