1
             
               
               
               
               
               
Να βρούμε το εμβαδόν του κάθε σχήματος
αν το κάθε τετραγωνάκι είναι ένα τετραγωνικό εκατοστόμετρο
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
2
     
       
       
       
       
       
Να υπολογίσουμε το εμβαδόν του σχήματος  1, 2 και 3.

Να κόψουμε με ψαλλίδι το σχήμα 1,2  και 3.

Να βάλουμε το σχήμα 2 πάνω στο σχήμα 3 για να δούμε ότι έχουν το ίδιο εμβαδόν.

Να τοποθετήσουμε το σχήμα 2 και 3 πάνω στο σχήμα 1 έτσι ώστε να καλύπτουν
ακριβώς το σχήμα 1.

Να διαπιστώσουμε ότι το εμβαδόν σχήματος 2+ εμβαδόν σχήματος 3=εμβαδόν σχήματος 1
3
         
           
           
           
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"