1
         
           
           
           
           
           

Αν το κάθε τετραγωνάκι είναι ένα τετραγωνικό εκατοστόμετρο,
να βρούμε το εμβαδόν του κάθε σχήματος και
να βρούμε την περίμετρο του κάθε σχήματος.
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
3
   
     
     
     
     
     
Να υπολογίσουμε το εμβαδόν του σχήματος  1, 2 και 3.

Να κόψουμε με ψαλλίδι το σχήμα 1 και 2.

Να κόψουμε το σχήμα 2 σε δύο μέρη (3Χ6) και (3Χ6).
Να τοποθετήσουμε τα δύο μέρη του σχήματος 2 πάνω στο σχήμα 1 με τρόπο που να
ταυτίζουμε τα σχήματα. Έται, θα διαπιστώσουμε γιατί το σχήμα 1 και σχήμα 2 έχουν το
ίδιο εμβαδόν ενώ τα σχήματα διαφέρουν.
2
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"