Να βρούμε το εμβαδόν και περίμετρο του κάθε σχήματος
αν το κάθε τετραγωνάκι είναι ένα τετραγωνικό εκατοστόμετρο
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"