ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ           ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Πιο κάτω κρύβονται οι απαντήσεις των πράξεων.
Μπορείς να τις βρεις;
(θα βρεις όλους τους αριθμούς οριζόντια και κάθετα)
www.prasinipriza.com
1.       435+358=
2.       609+286=
3.       375+366=
4.       908-183=
5.       813-675=
6.       700-135=
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"