© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
Πολλαπλασιασμός  X10, X100 και X1000
Κάνουμε τις πράξεις
Κόβουμε τις καρτέλες και τις ταξινομούμε
www.prasinipriza.com
390X100=______
400X1.000=______
3.080X10=_____
4.404X100=______
6.005X1.000=______
______X100=367.000
9.020Χ_____=90.200
______Χ1000=35.000
______Χ100=80.500
500Χ______=50.000
79Χ______=79.000
46Χ______=4.600
1010Χ1.000=______
250Χ______=25.000
6.789Χ_____=67.890
4.560Χ_____=45.600
110Χ______=11.000
400Χ______=4.000
______Χ10=5.000
______Χ100=5.000
______Χ1.000=5.000
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.