ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ
Σε προηγούμενα φυλλάδια, είδαμε πώς υπολογίζουμε το εμβαδόν παραλληλόγραμμου.

Είδαμε το
εμβαδόν ορθογώνιου παραλληλόγραμμου και το εμβαδόν πλάγιου παραλληλόγραμμου.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ= ΒΑΣΗ Χ ΥΨΟΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ=ΒΑΣΗ Χ ΥΨΟΣ : 2

Ο τύπος εμβαδού τριγώνου είναι ο ίδιος με του παραλληλόγραμμου και διαιρούμε με το 2.

Δηλαδή, για να βρούμε το εμβαδόν του τριγώνου πολλαπλασιάζουμε  μία πλευρά (αυτή θα είναι η βάση)
με το ύψος που αντιστοιχεί σε αυτή την πλευρά και διαιρούμε διά 2.

Το εμβαδόν του παραλληλόγραμμου  ΑΒΔΓ =ΑΓ (βάση)    Χ  ΒΕ (αντίστοιχο ύψος της βάσης ΑΓ)

Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ=   ΑΓ (βάση)    Χ  ΒΕ (αντίστοιχο ύψος της βάσης ΑΓ) : 2

Αν κόψουμε το πιο πάνω σχήμα ΑΒΓ και ΒΓΔ και τα τοποθετήσουμε το ένα πάνω στο άλλο θα δούμε
ότι έχουν το ίδιο εμβαδόν. Δηλαδή ΑΒΓ=ΒΓΔ.
 
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.