ΕΜΒΑΔΟΝ
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΒΟΥ
Κόβουμε με ψαλίδι το πιο πάνω σχήμα. Κόβουμε γύρω-γύρω από το γαλάζιο ορθογώνιο.
Κόβουμε γύρω-γύρω από τον πορτοκαλί ρόμβο.

Τελικά θα έχουμε ένα πορτοκαλί ρόμβο και τέσσερα γαλάζια τρίγωνα.
Ας τοποθετήσουμε τα γαλάζια τρίγωνα πάνω στο πορτοκαλί ρόμβο, έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα
γαλάζιο ρόμβο που να έχει ακριβώς το ίδιο εμβαδόν με τον πορτοκαλί ρόμβο. Δηλαδή, το εμβαδόν
του πιο πάνω ορθογωνίου είναι διπλάσιο από το εμβαδόν του πιο πάνω ρόμβου.

Ο τύπος για το εμβαδόν του ρόμβου είναι     (διαγώνιος 1 χ διαγώνιος 2): 2.
Ο τύπος για το εμβαδόν του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου είναι βάση Χ ύψος.

Ας κοιτάξουμε το σχήμα μας. Διαγώνιος 1 είναι η βάση του ορθογωνίου. Διαγώνιος 2 είναι το ύψος
του ορθογωνίου. Άρα, όταν πολλαπλασιάσουμε διαγώνιο1 με διαγώνιο 2, θα βρούμε το εμβαδόν του
ορθογωνίου.  Είδαμε όμως, κόβοντας το πιο πάνω σχήμα, ότι το πιο πάνω ορθογώνιο είναι ίσο με
δύο ρόμβους.  Άρα, είναι λογικό ότι ο τύπος για το εμβαδόν του ρόμβου είναι  (διαγώνιος 1 χ
διαγώνιος 2): 2;
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.