ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΛΑΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ. ΕΜΒΑΔΟΝ. ΣΧΗΜΑΤΑ.
Ο τύπος για το εμβαδόν του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου είναι ΒΑΣΗ Χ ΥΨΟΣ
Ο τύπος για το εμβαδόν του πλάγιου παραλληλόγραμμου είναι πάλι ΒΑΣΗ Χ ΥΨΟΣ

Ας δούμε τα δύο πιο πάνω παραλληλόγραμμα σχήματα. Έχουν ίση βάση και ίσο ύψος.
Άρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα έχουν και το ίδιο εμβαδόν.

Για να βεβαιωθούμε αν τα δύο πιο πάνω σχήματα έχουν το ίδιο εμβαδόν, κάνουμε τα εξής:
Κόβουμε το κόκκινο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο γύρω-γύρω.
Κόβουμε το κίτρινο πλάγιο παραλληλόγραμμο γύρω-γύρω.
Κόβουμε το κίτρινο παραλληλόγραμμο στις κόκκινες γραμμές. Έχουμε τώρα τρία κομμάτια κίτρινα.
Τοποθετούμε τα τρία κίτρινα σχήματα πάνω στο κόκκινο σχήμα με τέτοιο τρόπο ώστε να φτιάξουμε
ένα νέο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το ίδιο με το κόκκινο.

Άρα, έχουμε βεβαιωθεί ότι το κίτρινο και το κόκκινο σχήμα έχουν ίσο εμβαδόν αφού έχουν ίση βάση
και ύψος.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.