5Χ7=35
2Χ10=20
6Χ8=48
2Χ6=12
3Χ5=15
3Χ7=21
6Χ9=54
7Χ8=56
2Χ9=18
5Χ8=40
8Χ9=72
4Χ6=24
3Χ3=9
7Χ7=49
6Χ7=42
5Χ6=30
1Χ9=9
6X10=60
4Χ4=16
4Χ9=36
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Τυπώνουμε και κόβουμε τις καρτέλες με πράξεις προπαίδειας.
Τυπώνουμε και κόβουμε τις
καρτέλες απαντήσεων.
Τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχίσουν τις καρτέλες.
Εδώ είναι οι ΛΥΣΕΙΣ.

www.prasinipriza.com
 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΔΥΣΛΕΞΙΑ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ / ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ.
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.