300
369
487
500
20
39
58
990
341
710
250
890
402
563
815
840
670
126
198
200
Κόβουμε τα τετραγωνάκια σε καρτέλες
βάζουμε τις καρτέλες σε σειρά
από τη ποιο μικρή μέχρι τη μαγαλύτερη αξία
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.