ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΜΠΟΛΑΣ
ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: να μάθουν τα παιδιά  πρόσθεση και αφαίρεση

2 παίχτες ή περισσότεροι

Τυπώνουμε την
ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 0-10 και  κόβουμε σε τετραγωνάκια.
Βάζουμε τα τετραγωνάκια-αριθμούς  σε ένα κουτάκι ή σε ένα ρούχινο σακούλι.
Τυπώνουμε τις
ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ και τις κόβουμε.
Δίνουμε μία καρτέλα σε κάθε παιδί ή περισσότερες.
Το παιδί πρέπει να κάνει τις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης.
Παίρνουμε ένα τετραγωνάκι-αριθμό  από το σακούλι και το λέμε  δυνατά. Π.χ. «8».
Το κάθε παιδί πρέπει να κοιτάξει την καρτέλα του.
Αν έχει το αποτέλεσμα «8» στην καρτέλα του πρέπει να το σκιάσει με μολύβι.
Παίρνουμε άλλο τετραγωνάκι από το σακούλι και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο.
Κερδίζει το παιδί το οποίο θα σκιάσει πρώτο όλες τις πράξεις από την καρτέλα του.

www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.