ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ- €0,50- 50 ΣΕΝΤΣ
www.prasinipriza.com
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
50
ΣΕΝΤΣ
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-www.centralbank.gov.cy
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009.Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.