ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ- €1,00        www.prasinipriza.com
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
€1
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΗΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-www.centralbank.gov.cy
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009.Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.