ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑ .ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.