ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΟΣΘΕΣΗ.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.