ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΟΣΘΕΣΗ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.