ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.