© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΕΣ.