© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ. ΚΑΡΔΙΕΣ.