© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΣΧΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ