ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ. ΚΥΑΝΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ.
Πιο πάνω βλέπουμε την Ελληνική Σημαία.

Μία θεωρια λέει ότι το κυανό χρώμα (γαλάζιο) συμβολίζει το γαλάζιο της
θάλασσας του Αιγαίου και το λευκό (άσπρο) συμβολίζει τα κύματα.

Άλλη θεωρία, η οποία κρίνεται συχνά ως λαϊκός θρύλος, λέει ότι οι πέντε
κυανές λωρίδες συμβολίζουν τις συλλαβές "Ε-λευ-θε-ρί-α" και οι τέσσερις
λευκές λωρίδες συμβολίζουν τις συλλαβές "ή θά-να-τος", δηλαδή τη φράση
"Ελευθερία ή θάνατος".


www.prasinipriza.com
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"