η βοήθ___
η αλήθ___
η συνήθ___
η ακρίβ___
η  πωλήτρ___
η αθλήτρ___
η ενέργ___
η διαφάν___
η απώλ___
η οικογέν___
η λογίστρ___
η ευγέν___
η ειλικρίν__
η αξιοπρέπ___
η αξιοπρέπ___
η φοιτήτρ___
θηλυκά ουσιαστικά με κατάληξη /ια/

όταν τονίζεται η προπαραλήγουσα
γράφονται με
"ει" π.χ.αλήθεια
αλλά όταν τελειώνουν σε -τρια γράφονται με γιώτα "ι", π.χ. πωλήτρια

www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
ΒΙΒΛΙΟ "ΡΗΜΑΤΑ - Ορθογραφία και Γραμματική"  - 22 ΕΥΡΩ
"ΚΟΛΠΑ", ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ