η Γαλλ___
η πωλήτρ___
η θεραπ___
η Μαρ___
η βοήθ___
η αλήθ___
η ληστ___
η ερμην___
η ελ___
η ζήλ___
η ενέργ___
η αθλήτρ___
η ακρίβ___
η γιατρ___
η κομμώτρ___
η αστυνομ___
η σημασ__
η φωτ___
η αξιοπρέπ___
η καρδ___
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΞΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
θηλυκά ουσιαστικά με κατάληξη
/ια/
όταν τονίζεται η προπαραλήγουσα
γράφονται με
"ει" π.χ.αλήθεια
αλλά όταν τελειώνουν σε -τρια γράφονται με γιώτα "ι", π.χ. πωλήτρια

όταν τονίζεται η λήγουσα ή η παραλήγουσα
γράφονται  με  "ι", π.χ. Μαρ
ία, η ελιά
εξαιρούνται ουσιαστικά παράγωγα από ρήμα -εύω π.χ.η μαγεία (από ρήμα μαγεύω)

εδώ τυπώνουμε τις απαντήσεις των ασκήσεων ορθογραφίας
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com