Συμπληρώνω τα κενά και
μαθαίνω ορθογραφία των ρημάτων σε
-ίζω


Π.χ. το ρήμα σκαλίζω γίνεται σκάλιζα και σκάλισα (-ίζω,-ιζα,-ισα)
Π.χ. το ρήμα ρωτ
ώ γίνεται ρώτησα (-ω, -ησα)  Σχίζω                     έσχ__ζα
  Αγαπώ                     αγάπ__σα
  Γνωρίζω                  γνώρ__ζα
  Αργώ                       άργ__σα
  Φροντίζω                 φρόντ__σα
  Κρατώ                      κράτ__σα
  Γυρίζω                    γύρ__σα
  Ζαλίζω                    ζάλ__σα
  Ζητώ                       ζήτ__σα
  Ασπρίζω                  άσπρ__σα
  Ζω                           έζ__σα
  Μετρώ                     μέτρ__σα
  Νικώ                       νίκ__σα
  Αρχίζω                    άρχ__ζα
ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ -ΙΣΑ -ΗΣΑ ΚΑΙ -ΙΖΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com