ΜΑΘΑΙΝΩ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΩΝ (ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ)
Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν
(πληθυντικός)
κόβω τις λέξεις-καρτέλες και τις αντιστοιχίζω με τις εικόνες
___   τραπέζ___
___ Ινδιάν___
___  λιοντάρ___
___  ψάρ___
___  φώκ___
___  ζάρ___
___  πίθηκ___
___  μολύβ___
___  άγγελ___
___  ζυγαρ___
___  γάτ___
___  ποντικ___
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com