Συμπληρώνω τις καταλήξεις των ρημάτων:


Ο Μάριος παίζ___  μπάλα.

Η Μαρία πίν___  νερό.

Εγώ διαβάζ___  το βιβλίο μου.

Εσύ ξέρ___  να διαβάζ___;

Κώστα, θέλ___ να σου δώσ___ ένα μολύβι;

Η δασκάλα θα μας μάθ__  να γράφουμε εκθέσεις.

Η Κυρία Ξένια έχ__  δύο σκύλους.

Ο Κύριος Κώστας θέλ__  να αγοράσ___  αυτοκίνητο.

Εγώ θέλ__  να πά__  θάλασσα, εσύ τι θέλ___ ;

Μαρία, ξέρ___  ότι η γιαγιά μου ήταν ηθοποιός;

Κάθε Τρίτη έχ__  μάθημα κιθάρας.

Κάθε Τετάρτη πηγαίν__ στη θεία μου για φαγητό.

www.prasinipriza.com
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ.
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com