Συμπληρώνω τα κενά
το -ι         η -η         ο -ης
π.χ.
το παπί,    η ζωή,   ο Θαλής
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΑ ΤΑ ΚΕΝΑ. ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α ΚΑΙ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.
Χλό-
κερ-
άσχημ-
κουπ-
καλ-
παπ-
κοντ-
καθρέφτ-
ιππότ-
παιδ-
σκαλ-
χαμηλ-
στρατιώτ-
Θαλ-
κίτριν-
όμορφ-
ψαρ-
χαλ-
κτίστ-
Μά-
φιλ-
εργάτ-
τυρ-
τραπέζ-
κλαδ-
μικρ-
Παναγιώτ-
αποθήκ-
χάρτ-
Άρ-
δίκ-
Αλίκ-
απλ-
Μάρτ-
Αλέξ-
σφυρ-
Άδων-
πρώτ-
νησ-
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com