Συμπληρώνω τα κενά
το -ι         η -η         ο -ης
π.χ.
το παπί,    η ζωή,   ο Θαλής
η Χλό-
το κερ-
η άσχημ-
το κουπ-
η καλ-
το παπ-
η κοντ-
ο καθρέφτ-
ο ιππότ-
το παιδ-
το σκαλ-
η χαμηλ-
ο στρατιώτ-
ο Θαλ-
η κίτριν-
η όμορφ-
το ψαρ-
το χαλ-
ο κτίστ-
ο Μά-
το φιλ-
ο εργάτ-
το τυρ-
το τραπέζ-
το κλαδ-
η μικρ-
ο Παναγιώτ-
η αποθήκ-
ο χάρτ-
ο Άρ-
η δίκ-
η Αλίκ-
η απλ-
ο Μάρτ-
ο Αλέξ-
το σφυρ-
ο Άδων-
η πρώτ-
το νησ-
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2010. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΘΗΛΥΚΑ, ΟΥΔΕΤΕΡΑ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩΝ ΤΑ ΚΕΝΑ.