ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ με δίψηφα σύμφωνα
  ΚΑΘΕΤΑ
  1.  Γράψε τον αριθμό 5 με γράμματα.
  2.  Το αντίθετο του "πουθενά" είναι "π______".
  3.  Το "γεια" αλλιώς το λέμε _______".

  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
  1. Το αντίθετο του "ποτέ" είναι "π______".

  πίσω στη σελίδα www.prasinipriza.com  
  © Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009.Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΠΑΙΔΚΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"