ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ


  ΚΑΘΕΤΑ
  1.  Για να διαβάσω την ώρα κοιτάζω το _____ δείχτη ρολογιού.
  2.  Η εβδομάδα έχει επτά _____.
  3.  Τα Χριστούγεννα είναι στις εικοσιπέντε (25) του ______.  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
  1.  Μία ώρα έχει εξήντα (60) _____.
  2.  Ένας χρόνος έχει δώδεκα (12)  _____.
  3.  Μία μέρα έχει εικοσιτέσσερις (24) ______.
  4.  Ο ______ είναι ο πρώτος μήνας του χρόνου.


  © Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009.Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. www.prasinipriza.com
πίσω στη σελίδα  www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.  www.prasinipriza.com
Share
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"