Κόβω τις εικόνες-γράφω "ζ" ή "σ" σε κάθε εικόνα
συμπληρώνω "ζ" ή "σ" στις καρτέλες λέξεων
αντιστοιχίζω την κάθε εικόνα με μία λέξη  
www.prasinipriza.com
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΩ ΤΟ Ζ ΚΑΙ Σ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
___ώα
γλύκι___μα
___άρι
διάβα___μα
σπα___μένο
___έβρα
φάντα___μα
___υγαριά
___βήνω
κάπνι___μα
νομί___ματα
___γουρή
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.