Αντιστοιχίζω λέξεις με εικόνες
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.