Κόβω τις εικόνες
και χωρίζω σε ομάδες
κολλώ την κάθε εικόνα στο σωστό κουτάκι
www.prasinipriza.com
γκ
γγ
μπ
γκ
τσ
τζ
ζωγραφίζω μία εικόνα με "τσ"
ζωγραφίζω μία εικόνα με "τζ"
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.