Κόβω τις εικόνες
γράφω "ντ", "μπ", "γγ", "γκ", "τσ" ή τζ"
και χωρίζω σε ομάδες
www.prasinipriza.com
GraphicsFactory.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"