Κόβω τις εικόνες
γράφω "τσ" ή "στ" σε κάθε εικόνα
και χωρίζω σε δύο ομάδες, "τσ" και "στ"
GraphicsFactory.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Share
Σημεία πώλησης βιβλίων και παιχνιδιών της "Πράσινης Πρίζας"