Διάβασε δυνατά την ανάγνωση
που θα σου πει ο δάσκαλος/ η δασκάλα σου.
Αποφάσισε ποιες  λέξεις θα αλλάξεις.
Δηλαδή, όταν θα διαβάζεις την ανάγνωση,
αντί να πεις αυτές τις λέξεις θα πεις κάτι άλλο.
Θα ζητήσεις από τους συμμαθητές σου να σηκώνουν τα χέρια ψηλά
όταν εσύ θα διαβάζεις τις «λανθασμένες» λέξεις.
Δώσε το χαρτάκι αυτό στα παιδιά που κάθονται στο θρανίο πίσω σου.
Ζήτησέ τους να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Δηλαδή να δώσουν το χαρτάκι στα παιδιά
που κάθονται στο θρανίο πίσω τους και αυτοί να κάνουν το ίδιο
και οι επόμενοι το ίδιο κλπ, κλπ.  

Όταν το χαρτάκι φθάσει στα παιδιά στο τελευταίο θρανίο
πρέπει να το πάρουν στο πρώτο θρανίο στην ίδια σειρά.

Το παιχνίδι συνεχίζει όπως και πριν, δηλαδή τα παιδιά δίνουν το χαρτάκι στο θρανίο που βρίσκεται πίσω τους. Να
παρακολουθήσεις με τους συμμαθητές σου που θα καταλήξει το χαρτάκι.
Το παιχνίδι σταματά μόλις πει ο δάσκαλος/ η δασκάλα.
 
GraphicsFactory.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.